ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δέσποινα Τσούργιαννη
Γεωργία Μάζη

Σοφοκλέους 11, Ισόγειο 
105 59 ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.: 210 326 2456-7, 210 326 2484
E-mail: artcollection@alpha.gr

ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
Σταδίου 40
102 52 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 326 2465
E-mail: infopolitismos@alpha.gr