ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμμετοχή της Νομισματικής Συλλογής στην έκθεση "Από τον Νότο στον Βορρά. Αποικίες των Κυκλάδων στο βόρειο Αιγαίο

Την Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, εγκαινιάστηκε η νέα περιοδική έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, με τίτλο: “Από τον Νότο στον Βορρά. Αποικίες των Κυκλάδων στο βόρειο Αιγαίο”.

Η Έκθεση επικεντρώνεται στο φαινόμενο του αποικισμού του βορείου Αιγαίου από τους Κυκλαδίτες, λίγο πριν από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. Στόχος της εκθεσιακής αφήγησης είναι να διερευνηθούν τα αίτια, οι συνθήκες και τα κίνητρα της εκδήλωσης  του αποικιακού ρεύματος από την Πάρο και την Άνδρο στο βόρειο Αιγαίο, τα ιδιαίτερα, αλλά και τα κοινά χαρακτηριστικά των μητροπόλεων και των αποικιών τους, η συμβολή των θαλάσσιων δρόμων στη διαμόρφωση πολιτιστικών και εμπορικών δικτύων στον αιγαιακό χώρο και ευρύτερα, η επαφή και η αλληλεπίδραση των αυτοχθόνων πληθυσμών με τους αποίκους, οι απαρχές της διαμόρφωσης της κοινής ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης.  

Η Νομισματική Συλλογή της Τράπεζας συμμετέχει στην Έκθεση με τέσσερα αρχαία νομίσματα: δύο από την Άνδρο, ένα από την Πάρο και ένα από τη Θάσο.

Στην Έκθεση συμμετέχουν επίσης οι Εφορείες Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, Σερρών, Καβάλας – Θάσου και το Μουσείο Εκμαγείων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Διάρκεια Έκθεσης: 12.7.2019 - 31.8.2020

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6
Θεσσαλονίκη

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ