ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμητρα Τσαγκάρη
Ματίνα Δημοπούλου

Πανεπιστημίου 41, 5ος όροφος
102 52 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 326 2460-1
Fax: 210 720 6662
E-mail: numismatic@alpha.gr / numismatic1@alpha.gr
Website: www.alphanumismatics.gr

ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Σταδίου 40
102 52 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 326 2465
Fax: 210 650 6100
E-mail: infopolitismos@alpha.gr