ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αθηναϊκές Γλαύκες -<br/>Φωτογραφική Έκθεση

Αθηναϊκές Γλαύκες -
Φωτογραφική Έκθεση

2013
ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, Αθήναι

Φωτογραφική Έκθεση Αρχαίων Νομισμάτων 

Στον χώρο ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ παρουσιάζεται η φωτογραφική έκθεση αρχαίων νομισμάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank με τίτλο «Αθηναϊκές Γλαύκες».

Η έκθεση αποτελεί αναφορά στο πιο γνωστό νόμισμα της αρχαιότητας, την «Αθηναϊκή Γλαύκα», το τετράδραχμο της πόλεως των Αθηνών, με την κεφαλή της θεάς Αθηνάς στην εμπρόσθια και τη γλαύκα στην οπίσθια όψη. Το νόμισμα αυτό ξεπέρασε τα όρια της εκδότριας αρχής και χρησιμοποιείτο ευρέως στις διεθνείς συναλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στην έκθεση προβάλλεται η ιστορία όλης της αργυρής νομισματοκοπίας των Αθηνών, ξεκινώντας από τα πρώτα νομίσματα που κόπηκαν περί τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αθηναϊκό δεκάδραχμο, ένα από τα πιο σπουδαία νομίσματα της αρχαιότητας, που παρουσιάζει τους ίδιους εικονογραφικούς τύπους με αυτούς των τετραδράχμων, με ορισμένες ωστόσο βασικές διαφορές.

Στο τέλος της εκθέσεως, παρατίθενται νομίσματα της νεώτερης Ελλάδος έως και το κέρμα του ενός Ευρώ, στα οποία επιβιώνουν στοιχεία της αθηναϊκής γλαύκας.

Την έκθεση συνοδεύει σχετικό έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ