ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αθηναϊκές Γλαύκες -<br/>Φωτογραφική Έκθεση

Αθηναϊκές Γλαύκες -
Φωτογραφική Έκθεση

2013
ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, Αθήνα

Φωτογραφική Έκθεση Αρχαίων Νομισμάτων 

Στον χώρο ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ παρουσιάζεται η φωτογραφική έκθεση αρχαίων νομισμάτων από τη Συλλογή της Alpha Bank με τίτλο «Αθηναϊκές Γλαύκες».

Η έκθεση αποτελεί αναφορά στο πιο γνωστό νόμισμα της αρχαιότητας, την «Αθηναϊκή Γλαύκα», το τετράδραχμο της Αθήνας, με την κεφαλή της θεάς Αθηνάς στην εμπρόσθια και τη γλαύκα στην οπίσθια όψη. Το νόμισμα αυτό ξεπέρασε τα όρια της εκδότριας αρχής και χρησιμοποιούνταν ευρέως στις διεθνείς συναλλαγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στην έκθεση προβλήθηκε η ιστορία όλης της αργυρής νομισματοκοπίας της Αθήνας, ξεκινώντας από τα πρώτα νομίσματα που κόπηκαν περί τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αθηναϊκό δεκάδραχμο, ένα από τα πιο σπουδαία νομίσματα της αρχαιότητας, που παρουσιάζει τους ίδιους εικονογραφικούς τύπους με αυτούς των τετραδράχμων, με ορισμένες ωστόσο βασικές διαφορές.

Στο τέλος της έκθεσης, παρατίθονταν νομίσματα της Νεότερης Ελλάδος έως και το κέρμα του ενός Ευρώ, στα οποία επιβιώνουν στοιχεία της αθηναϊκής γλαύκας.

Την έκθεση συνόδευσε σχετικό έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ