ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank ξεκίνησε ως Βιβλιοθήκη των Διευθύνσεων Οικονομικών Μελετών και Νομικών Υπηρεσιών και περιελάμβανε έναν σημαντικό αριθμό οικονομικών και νομικών βιβλίων. Το 1984 εμπλουτίσθηκε σημαντικά χάρη στη δωρεά 3.000 τόμων από την προσωπική βιβλιοθήκη του Περικλή Κομνηνού, ανωτάτου Στελέχους της Τραπέζης Πίστεως.
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν οι συγχωνεύσεις με την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος το 2000 και με την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος το 2013 συνετέλεσαν στον περαιτέρω εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, η οποία αριθμεί σήμερα περισσότερους από 38.000 ελληνικούς και ξενόγλωσσους τίτλους βιβλίων, καθώς και 300 τίτλους οικονομικών περιοδικών.
Η Βιβλιοθήκη απευθύνεται στους Υπαλλήλους της Τραπέζης, στους ερευνητές και στο κοινό εν γένει, εξυπηρετεί τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών και του Δικτύου Καταστημάτων της Τραπέζης, ενώ ταυτοχρόνως λειτουργεί ως δανειστική για το Προσωπικό του Ομίλου.
Διαθέτει στη Συλλογή της σπάνιες εκδόσεις που χρονολογούνται από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα και περιλαμβάνουν έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, καθώς και Ευρωπαίων περιηγητών που διέτρεξαν τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο από τον 17ο έως και τον 19ο αιώνα, μία −μοναδική στην Ελλάδα− πλήρη συλλογή ιστορικών και γεωγραφικών χαρτών της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, εκδόσεως του Χαρτογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Tübingen, και δύο Φωτογραφικά Αρχεία. Το Φωτογραφικό Αρχείο των Εκδόσεων της Εμπορικής Τραπέζης περιλαμβάνει το δημοσιευμένο και το αδημοσίευτο εικονογραφικό υλικό το οποίο αφορά τις Εκδόσεις και τα καλλιτεχνικά ημερολόγια της Εμπορικής και της Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης που εξέδωσαν οι δύο Τράπεζες από το 1957 έως το 1991. Το Φωτογραφικό Αρχείο Νεοκλασικής Αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει γενικές και μερικές απόψεις πόλεων, δημόσια κτήρια και οικίες, εκκλησίες και επιτύμβια μνημεία, τοιχογραφίες, γλυπτά και άλλες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, καθώς και μία αξιόλογη σειρά σχεδίων.
Η Βιβλιοθήκη διαχειρίζεται και τις Εκδόσεις της Τραπέζης, που αριθμούν πλέον των 170 τίτλων. Πρόκειται για Εκδόσεις οικονομικού, ιστορικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου, οι οποίες αναφέρονται σε ποικίλες πτυχές της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού από την Αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή.