ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η οργάνωση της Βιβλιοθήκης ακολουθεί το Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηριώσεως ΑΒΕΚΤ 5.6. Η καταγραφή του υλικού βασίζεται στους Αγγλοαμερικανικούς κανόνες καταλογογραφήσεως και η ταξινόμηση στο Δεκαδικό σύστημα ταξινομήσεως DEWEY.

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για το Προσωπικό του Ομίλου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το Αναγνωστήριο, Αίθουσα Περικλή Κομνηνού, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως τις 14.30.

Στο Kεντρικό Kτήριο της Alpha Bank, επί της οδού Σταδίου 40 στο Ισόγειο, με είσοδο από τη Στοά Νικολούδη, λειτουργεί το κατάστημα «ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ», όπου το Κοινό μπορεί να αγοράζει τις διαθέσιμες εκδόσεις της Τραπέζης και του κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Φωτεινή Πετσοπούλου
Μυρτώ Αθηναίου

Πεσμαζόγλου 16
102 52 ΑΘΗΝΑI

Τηλ.: 210 326 2440, 210 326 2446
Fax:  210 326 2448
E-mail: library@alpha.gr

ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
Σταδίου 40
102 52 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 326 2465
Fax:  210 650 6100
E-mail: infopolitismos@alpha.gr