ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Φώτης Κόντογλου. Ζωγράφος<br>(Α΄ ανατύπωση)

Φώτης Κόντογλου. Ζωγράφος
(Α΄ ανατύπωση)

2015
Διαστάσεις 30 x 24, σελίδες 540, εικόνες 458
Ελληνικά
Νίκος Ζίας, Αθήναι 2015 (Α΄ ανατύπωση)
Στην Έκδοση αυτή ο Νίκος Ζίας, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, άριστος γνώστης και μελετητής του έργου του Φώτη Κόντογλου αποτυπώνει με επιστημονική ακρίβεια τη δημιουργική πορεία του καλλιτέχνη και την καταλυτική του επιρροή στους περισσότερους ζωγράφους της Γενιάς του ’30, αλλά και την εν γένει συμβολή του στην ελληνική τέχνη του 20ού αιώνα. Ειδικότερα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα μεγάλα εικονογραφικά σύνολα που ιστόρησε σε εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα, οι φορητές εικόνες, η κοσμική ζωγραφική, καθώς και οι εικονογραφήσεις βιβλίων.

Ο Φώτης Κόντογλου, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους και αγιογράφους, ανέδειξε μέσα από τα κείμενα και τις διδαχές, αλλά κυρίως μέσα από το έργο του την αισθητική αξία της βυζαντινής τέχνης και υποστήριξε τη συνέχειά της και τη σημασία της στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ