Εκδότες Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση 15 30 45 Όλα
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
  Μέγας Αλέξανδρος, αργυρό τετράδραχμο
  45,00€
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΔΡΑΧΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ
  Λάρισα, αργυρό δίδραχμο
  40,00€
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΥ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
  Λυσίμαχος, βασιλεύς Θράκης, αργυρό τετράδραχμο
  45,00€
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΤΑΤΗΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  Κόρινθος, αργυρός στατήρ
  40,00€
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄
  Φίλιππος Β΄, αργυρό τετράδραχμο
  45,00€
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΤΑΤΗΡOΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
  Αίγινα, αργυρός στατήρ
  40,00€
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΥ
  Αθήναι, αργυρό τετράδραχμο
  45,00€