Εκδότες Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση 15 30 45 Όλα
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
    Μέγας Αλέξανδρος, αργυρό τετράδραχμο
    45,00€
  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΡΑΧΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄
    Φίλιππος Β΄, αργυρό τετράδραχμο
    45,00€