ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Η Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank περιλαμβάνει 5.500 έργα νεοελληνικής τέχνης κυρίως και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης στον ελληνικό χώρο, που δημιουργήθηκαν από τραπεζικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Τα έργα της προέρχονται από τις Συλλογές των Τραπεζών Πίστεως, Ιονικής, Λαϊκής, Εμπορικής και Citibank, οι οποίες ενοποιήθηκαν κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2014.
Η Συλλογή περιλαμβάνει έργα Ελλήνων καλλιτεχνών που αντιπροσωπεύουν τη νεοελληνική δημιουργία από το 1880 έως σήμερα και σηματοδοτούν την πορεία της νεοελληνικής τέχνης σε όλες τις περιόδους της, από την εποχή της Σχολής του Μονάχου (1880-1910), την ιδιαίτερη περίοδο του μεσοπολέμου (1920-1940), αλλά και τη σύγχρονη δημιουργία μετά το 1960.
Στη Συλλογή ανήκει και ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχείο έργων νεοελληνικής χαρακτικής με χαρακτικά, λευκώματα, βιβλία με εικονογράφηση, καθώς και υλικό από τον χώρο των γραφικών τεχνών. Επίσης, ένα σημαντικό αρχείο με χάρτες και χαρακτικά ξένων καλλιτεχνών με θέμα την Ελλάδα (16ος-19ος αιώνας).
Σε αρκετά Καταστήματα της Τραπέζης υπάρχουν έργα μεγάλων διαστάσεων, φιλοτεχνημένα ειδικά για τους χώρους αυτούς, ενώ έργα βρίσκονται επίσης σε γραφεία και σε χώρους συναλλαγής με το κοινό.
Η Συλλογή Έργων Τέχνης έχει εκθεσιακή και εκδοτική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη Συλλογή, αλλά και συμμετοχή σε εκθέσεις, διοργανώσεις και χορηγικά προγράμματα που αφορούν στην ελληνική τέχνη.