ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αθηναϊκές Γλαύκες

Αθηναϊκές Γλαύκες

25.6.2012 - 1.2.2013
Εκθεσιακός Χώρος Κεντρικού Κτιρίου Alpha Bank, Αθήνα
Στην έκθεση παρουσιάστηκε η ιστορία όλης της αργυρής νομισματοκοπίας της Αθήνας, ξεκινώντας από τα πρώτα νομίσματα που κόπηκαν περί τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Ακολούθησαν οι πρώτες γλαύκες, οι γλαύκες του «Χρυσού» αιώνα του Περικλή, οι εκδόσεις του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ. και τα Στεφανηφόρα ή «Τετράδραχμα Νέας Τεχνοτροπίας» του 2ου και του 1ου αιώνα π.Χ., με τα οποία φτάνει στο τέλος της η αθηναϊκή νομισματοκοπία. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι αθηναϊκές απομιμήσεις, δηλαδή νομίσματα που εκδόθηκαν από ξένους δυνάστες και από περιοχές απομακρυσμένες και τα οποία χρησιμοποιούν ως πρότυπο τις αθηναϊκές γλαύκες. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο αθηναϊκό δεκάδραχμο, ένα από τα πιο σπουδαία νομίσματα της αρχαιότητας, που παρουσιάζει τους ίδιους εικονογραφικούς τύπους με αυτούς των τετραδράχμων, με ορισμένες ωστόσο βασικές διαφορές. 

Στο τέλος της έκθεσης, παρουσιάστηκαν νομίσματα της Νεότερης Ελλάδας έως και το κέρμα του ενός Ευρώ, στα οποία επιβιώνουν στοιχεία της αθηναϊκής γλαύκας.

Την έκθεση συνόδευσε σχετικό έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ