ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank δημιουργήθηκε το 1999 με σκοπό τη διατήρηση της εταιρικής ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον Όμιλό της. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η διάσωση, ταξινόμηση και φύλαξη των αρχειακών συλλογών, η αναζήτηση νέου υλικού για τον εμπλουτισμό των συλλογών αυτών και η διατήρηση των πιο σημαντικών τεκμηρίων από την καθημερινή λειτουργία της Τραπέζης και των Εταιριών του Ομίλου. Επιπλέον, μεριμνά για την υποστήριξη εκδόσεων που αναφέρονται στην ιστορία των επιχειρήσεων καθώς και εκθέσεων ή άλλων ανάλογων εκδηλώσεων και αναλαμβάνει τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων.
Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank έχει σήμερα στη διάθεσή του έναν πολύ μεγάλο όγκο αρχειακού υλικού που περιλαμβάνει έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο και αναμνηστικά αντικείμενα. Ένα σημαντικό μέρος των ντοκουμέντων αυτών έχει ήδη ψηφιοποιηθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ψηφιοποιήσεως.