ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθηγητής Κώστας Π. Κωστής
Σύμβουλος Διοικήσεως

Ανδρομάχη Θεοδωροπούλου
Νεκτάριος Μαλαγαρδής
Αναστάσιος Στεργίου

Ιστορικό Αρχείο
Σοφοκλέους 11
105 59 ΑΘΗΝΑΙ

Τηλ.: 210 326 2450-1
Fax:  210 650 6010
E-mail: harchives@alpha.gr 

ALPHA BANK - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Σταδίου 40
102 52 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 326 2465
E-mail: infopolitismos@alpha.gr