Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Νέα και δράσεις / Απολογισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 2021-2022
08.07.2022

Απολογισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 2021-2022

Απολογισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 2021-2022
Ξύλινο κουτί με το εκπαιδευτικό υλικό της μουσειοβαλίτσας.
Ανοιχτή μουσειοβαλίτσα με εκπαιδευτικό υλικό.

Για ακόμη μια χρονιά τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ιστορία του νομίσματος με τη μορφή μουσειοβαλίτσας της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank, ταξίδεψαν σε σχολεία της Ελλάδας και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Τα προγράμματα φέρουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσφέρονται δωρεάν, καθώς όλα τα έξοδα αποστολής καλύπτονται από την Alpha Bank.

«Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα»

Η εκπαιδευτική μουσειοβαλίτσα «Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο Σήμερα» απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν την ιστορία του νομίσματος και την εξέλιξη των συναλλαγών στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. To υλικό καλύπτει 6 ιστορικές περιόδους: αρχαιότητα, ρωμαϊκή εποχή, βυζαντινός κόσμος, οθωμανική περίοδος, νεότερο ελληνικό κράτος και σύγχρονη εποχή.

Το σχολικό έτος 2021-2022 το πρόγραμμα ταξίδεψε σε 11 σχολεία της Ελλάδας και το παρακολούθησαν 983 μαθητές. Επιπλέον, φιλοξενήθηκε από σχολεία του εξωτερικού, όπως το 3ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών, το Ελληνικό Δημοτικό και Γυμνάσιο Βρυξελλών, και το 9χρονο Ελληνοαλβανικό Σχολείο «Όμηρος» Χιμάρας. Το ελληνικό σχολείο Πρετόριας Νοτίου Αφρικής φιλοξένησε το πρόγραμμα και οργάνωσε σχετική εκδήλωση για την ελληνική κοινότητα.

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank Cyprus Ltd, η εκπαιδευτική μουσειοβαλίτσα της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank ταξίδεψε και στα σχολεία της Κύπρου. Συνολικά, 2.938 μαθητές και 116 εκπαιδευτικοί από 20 σχολικές μονάδες της Κύπρου, συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

«Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα»

Η εκπαιδευτική μουσειοβαλίτσα «Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα» απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’. Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με το αρχαίο νόμισμα, την εικονογραφία του, την κυκλοφορία του και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής.

Το σχολικό έτος 2021-2022, η μουσειοβαλίτσα ταξίδεψε σε 13 σχολεία της Ελλάδας και το παρακολούθησαν 611 μαθητές. Επιπλέον, το πρόγραμμα φιλοξενήθηκε από σχολεία του εξωτερικού, όπως το Ελληνικό Δημοτικό Νεάπολης Ιταλίας και το 9χρονο Ελληνοαλβανικό Σχολείο «Όμηρος» Κορυτσάς.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σε μορφή μουσειοβαλίτσας θα συνεχιστούν και το νέο σχολικό έτος 2022-2023.