Οι Εκδόσεις της Alpha Bank και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου θα διατίθενται με έκπτωση -25% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021 / Alpha Bank and the J.F. Costopoulos Foundation will offer their Publications at a discount of -25% throughout 2021.
Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΥΛΙΔΗ / ATHENS BETWEEN THE WARS THROUGH THE PHOTOGRAPHS OF PETROS POULIDIS
ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΙΖΩ - ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ / GREEK BANKNOTES: HISTORICAL EVIDENCE