Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΥΛΙΔΗ / ATHENS BETWEEN THE WARS THROUGH THE PHOTOGRAPHS OF PETROS POULIDIS
ΝΟΜΟΣ - ΝΟΜΙΖΩ - ΝΟΜΙΣΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ / GREEK BANKNOTES: HISTORICAL EVIDENCE