Οι Εκδόσεις της Alpha Bank και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου θα διατίθενται με έκπτωση -20% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 / Alpha Bank and the J.F. Costopoulos Foundation will offer their Publications at a discount of -20% throughout 2023
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ / THE GREEK REVOLUTION THROUGH THE COINS OF THE NEW GREEK STATE
ΥΦΑΝΣΕΙΣ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΠΙΣΕΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ / WEAVINGS: PAINTING AND TAPESTRY IN GREECE FROM 1960 TO THE PRESENT
1821 ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ / 1821 BEFORE AND AFTER: GREEKS AND GREECE, REVOLUTION AND STATE
ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ / CASTLES AND CITIES OF MOREA
ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ / COINS AND TRANSACTIONS. FROM YESTERDAY TO NOWADAYS
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ / GREEK BANKNOTES: HISTORICAL EVIDENCE
Η ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΥΛΙΔΗ / ATHENS BETWEEN THE WARS THROUGH THE PHOTOGRAPHS OF PETROS POULIDIS
ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ EΛ ΓKPEKO 1541-1614 / DOMENIKOS THEOTOKOPOULOS EL GRECO 1541-1614
ΧΡΗΜΑ. ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΠΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ / MONEY. TANGIBLE SYMBOLS IN ANCIENT GREECE