Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank / Τα νομίσματά μας / Τραπεζογραμμάτιο 10 νέων δραχμών, 1901

Τραπεζογραμμάτιο 10 νέων δραχμών, 1901

Εμπρόσθια όψη τραπεζογραμματίου 10 νέων δραχμών, 1901
Οπίσθια όψη τραπεζογραμματίου 10 νέων δραχμών, 1901

Το τραπεζογραμμάτιο 10 νέων δραχμών του 1901 εκδόθηκε από την Ιονική Τράπεζα. Στις 23 Οκτωβρίου 1839, με το Θέσπισμα της Εκλαμπροτάτης Γερουσίας των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων, ιδρύθηκε στο Λονδίνο η τράπεζα με την επωνυμία Ionian Bank (Ιονική Τράπεζα). Είχε το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης χαρτονομισμάτων για τα Ιόνια Νησιά. Το τραπεζογραμμάτιο των 10 δραχμών συμβολίζει την είσοδο της Ελλάδας στη Λατινική Νομισματική Ένωση.

Εμπρόσθια όψη

Θυρεός του βασιλιά Γεωργίου στα αριστερά. Στο κέντρο αποτυπώνεται το λογότυπο της Ιονικής Τράπεζας, που αναγράφει και τα 7 νησιά του Ιονίου. Σε όλο το πεδίο αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του τραπεζογραμματίου.

Φέρει επίσης τις υπογραφές του Βασιλικού Επίτροπου, του Διευθυντή και του λογιστή της Τράπεζας. Στο κάτω τμήμα, έξω από το διακοσμητικό πλαίσιο, αναγράφεται και το όνομα του τυπογραφείου «Waterlow & Sons Ltd Banknote Engravers, London».

Οπίσθια όψη

Διακοσμητικό κόσμημα που φέρει την αριθμητική αξία του χαρτονομίσματος στις άκρες του. Στο κέντρο του κοσμήματος αναγράφεται στα Γαλλικά η αξία ολογράφως (DIX FRANCS) και το όνομα της τράπεζας (BANQUE IONIENNE).

Τα οικονομικά των Ιονίων Νήσων

Από το 1815 τα νησιά του Ιονίου τελούσαν υπό βρετανική προστασία. Κατά τη δεκαετία του 1830, η αγροτική οικονομία τους αντιμετώπιζε πολλά και σημαντικά προβλήματα.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν το ζήτημα, οι βρετανικές αρχές πρότειναν την ίδρυση μιας εκδοτικής τράπεζας.

Μια ιδιωτική τράπεζα στα Ιόνια Νησιά

Στις 23 Οκτωβρίου 1839, με το Θέσπισμα της Εκλαμπροτάτης Γερουσίας των Ηνωμένων Κρατών των Ιονίων Νήσων, ιδρύθηκε στο Λονδίνο η ιδιωτική τράπεζα με την επωνυμία «Ionian Bank» (Ιονική Τράπεζα). Διέθετε το αποκλειστικό προνόμιο να εκδίδει τραπεζογραμμάτια στα Ιόνια Νησιά για 20 χρόνια.

Η Ιονική Τράπεζα, αμέσως μετά την ίδρυσή της, προχώρησε σε μια δοκιμαστική έκδοση. Εξέδωσε τραπεζογραμμάτια σε λίρες Αγγλίας. Σήμερα υπάρχουν μόνο δοκιμιακές αναφορές σε αυτά τα τραπεζογραμμάτια. Παραμένει λοιπόν άγνωστο εάν τελικά είχαν κυκλοφορήσει.

Διαβάστε περισσότερα για την ιστορία της Ιονικής Τράπεζας (Ionian Bank).

Τα πρώτα κολονάτα

Οι πρώτες εκδόσεις της Ιονικής Τράπεζας κυκλοφόρησαν στα Επτάνησα πριν από την ενσωμάτωσή τους στην Ελλάδα. Πρόκειται για τραπεζογραμμάτια σε κολονάτα Ισπανίας, ένα νόμισμα με διαδεδομένη κυκλοφορία στην περιοχή.

Σε αυτά τα χαρτονομίσματα αναγραφόταν και ο τόπος στον οποίον κυκλοφορούσαν. Ουσιαστικά, κυκλοφόρησαν στα νησιά που διέθεταν καταστήματα της Ιονικής Τράπεζας.

Οι πρώτες δραχμές στο Ιόνιο

Το 1876 η Ιονική Τράπεζα κυκλοφόρησε τα πρώτα τραπεζογραμμάτια σε δραχμές, σε 3 αξίες: 10, 25 και 100.

Οι δραχμές αυτές ονομάστηκαν «νέες δραχμές». Η ονομασία δόθηκε σύμφωνα με την ισοτιμία που επιβλήθηκε μετά την είσοδο της Ελλάδας στη Λατινική Νομισματική Ένωση. Οι νέες δραχμές είχαν κατά 12% ανώτερη αξία από τις παλαιές.

Η 2η έκδοση (1890-1920) κυκλοφόρησε χωρίς την αναγραφή της ονομασίας «Δραχμαί Νέαι». Μόνο τα τραπεζογραμμάτια των 10 δραχμών συνέχισαν να διατηρούν την αναγραφή αυτής της ονομασίας, επειδή είχαν τυπωθεί νωρίτερα.

Λατινική Νομισματική Ένωση και γαλλική γλώσσα

Η Λατινική Νομισματική Ένωση ιδρύθηκε το 1865 από τη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελβετία. Σκοπός ήταν να χρησιμοποιηθεί ένα ενιαίο νόμισμα από όλα τα κράτη-μέλη.

Η Ελλάδα προσχώρησε νομικά στη Λατινική Νομισματική Ένωση το 1868. Ωστόσο, μόλις τον Δεκέμβριο του 1884 υιοθέτησε το νομισματικό της σύστημα.

Λόγω της ένταξης της χώρας στη συγκεκριμένη ένωση, επιβλήθηκε η χρήση των Γαλλικών στην οπίσθια όψη των χαρτονομισμάτων. Στόχος της διγλωσσίας ήταν η διευκόλυνση των συναλλασσόμενων.

Το χαρτονόμισμα στα βιβλία μας

Το τραπεζογραμμάτιο 10 νέων δραχμών, 1901 περιλαμβάνεται στο βιβλίο Ελληνικό Χαρτονόμισμα. Ιστορικές Μαρτυρίες της Δρ Δήμητρας Τσαγκάρη. Περιλαμβάνει τα χαρτονομίσματα που κυκλοφόρησαν σε όλη την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους: τραπεζογραμμάτια, κερματικά γραμμάτια και άλλο σχετικό υλικό. Καλύπτει 180 χρόνια ιστορίας. Σε μορφή χρονολογίου παρουσιάζονται οι σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τη νομισματική κυκλοφορία.

Μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο Ελληνικό Χαρτονόμισμα. Ιστορικές Μαρτυρίες από το e-shop της Alpha Bank.

Το τραπεζογραμμάτιο 10 νέων δραχμών, 1901 εκτίθεται στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης της Alpha Bank στην Κέρκυρα.

Η έκθεση είναι ανοικτή για το κοινό. Δείτε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου.

Share