Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Εκθέσεις / Συμμετοχή στην έκθεση «Ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της Αθήνας»

Συμμετοχή στην έκθεση «Ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της Αθήνας»

Αφίσα της έκθεσης «Ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη»
Αργυρή δραχμή Αθήνας (550-530 π.Χ.)
Αργυρή δραχμή Αθήνας, περίπου 530 π.Χ
Αργυρό δίδραχμο Αθήνας, περίπου 525-520 π.Χ.
Αργυρό δίδραχμο Αθήνας, περίπου 525-520 π.Χ.
Αργυρό ημιωβόλιο Αθήνας, περίπου 550-530 π.Χ.
Αργυρός στατήρας Σίφνου, 500-525 π.Χ.
Αργυρό τετράδραχμο Αθήνας 500-480 π.Χ.
Αργυρό τετράδραχμο Αθήνας, περίπου 525 π.Χ.
Αργυρό τετράδραχμο Αθήνας 500-480 π.Χ.
Εκθέματα από την έκθεση «Ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη»

Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank δανείζει 10 νομίσματά της στην έκθεση «Ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα». Η έκθεση εστιάζει στην αρχαϊκή εποχή. Ήταν μια εποχή μεταλλάξεων της κοινωνίας, των πολιτευμάτων και της τέχνης. 

Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank συμμετέχει στην έκθεση «Ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα», με τον δανεισμό 10 αρχαίων νομισμάτων:

 1. Αργυρό ημιωβόλιο Αθήνας (Wappenmünzen), περίπου 550-530 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται κεφαλή ταύρου. Στην οπίσθια υπάρχει έγκοιλο τετράγωνο.
 2. Αργυρή δραχμή Αθήνας (Wappenmünzen), περίπου 550-530 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται τροχός. Στην οπίσθια υπάρχει έγκοιλο τετράγωνο.
 3. Αργυρή δραχμή Αθήνας (Wappenmünzen), περίπου 530 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται οπίσθιo τμήμα ίππου. Στην οπίσθια υπάρχει έγκοιλο τετράγωνο.
 4. Αργυρό δίδραχμο Αθήνας (Wappenmünzen), περίπου 530 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται εμπρόσθια τμήμα ίππου. Στην οπίσθια υπάρχει έγκοιλο τετράγωνο.
 5. Αργυρό δίδραχμο Αθήνας (Wappenmünzen), περίπου 525-520 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται γοργόνειο. Στην οπίσθια υπάρχει έγκοιλο τετράγωνο.
 6. Αργυρό δίδραχμο Αθήνας (Wappenmünzen), περίπου 525-520 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται γοργόνειο. Στην οπίσθια υπάρχει έγκοιλο τετράγωνο και μια μικροσκοπική κεφαλή λιονταριού σε ένα από τα 4 τριγωνικά πεδία.
 7. Αργυρό τετράδραχμο Αθήνας (Wappenmünzen), περίπου 525 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται γοργόνειο. Στην οπίσθια κεφαλή λιονταριού εντός εγκοίλου τετραγώνου.
 8. Αργυρό τετράδραχμο Αθήνας 500-480 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται η κεφαλή της θεάς Αθηνάς. Στην οπίσθια η γλαύκα, κλαδί ελιάς και η επιγραφή ΑΘΕ.
 9. Αργυρό τετράδραχμο Αθήνας 500-480 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται η κεφαλή της θεάς Αθηνάς. Στην οπίσθια η γλαύκα, κλαδί ελιάς και η επιγραφή ΑΘΕ.
 10. Αργυρός στατήρας Σίφνου, 500-525 π.Χ. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται αετός που πετάει. Στην οπίσθια υπάρχει ένα έγκοιλο τετράγωνο.

Η έκθεση εστιάζει στην αρχαϊκή εποχή, κατά τη διάρκεια της οποίας μεταλλάσσονται η κοινωνία, τα πολιτεύματα και η τέχνη.

Η θεματολογία της επικεντρώνεται:

 • Στη νομισματοκοπία των αρχαϊκών χρόνων.
 • Στις μεθόδους εξόρυξης και επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων στην αρχαιότητα στο Λαύριο και στη Σίφνο για παραγωγή νομισμάτων.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο ιστορικό και θεσμικό πλαίσιο της περιόδου. Εκείνη την εποχή αναπτύχθηκαν κανόνες διαχείρισης και ελέγχου της εξόρυξης και της εμπορικής διάθεσης των πολύτιμων μετάλλων.

Η Αθήνα και η Σίφνος είναι 2 από τις πρώτες πόλεις-κράτη που εξέδωσαν νόμισμα. Διέθεταν επίσης δικά τους μεταλλεία.