Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank / Τα τεκμήριά μας / Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Λαϊκής Τράπεζας, 1910

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Λαϊκής Τράπεζας, 1910

Κανονισμός Εσωτ. Υπηρεσίας Λαϊκής Τράπεζας, 1910

O Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Λαϊκής Τράπεζας δημοσιεύτηκε το 1910 ως αυτοτελής έκδοση. Ο Γενικός Διευθυντής, Διονύσιος Λοβέρδος, τον συνέταξε 1 χρόνο νωρίτερα για να ρυθμίσει την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών της Λαϊκής Τράπεζας. Περιλάμβανε τις υπηρεσίες που προσέφερε το κεντρικό κατάστημα στο κοινό και τις υπηρεσίες στήριξης της τράπεζας μέσα από 5 επιμέρους τμήματα. 

Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Λαϊκής Τράπεζας, 1910. 

Πάνω αριστερά αναγράφεται το όνομα του συγγραφέα Δ.Π. Λοβέρδου. Από κάτω ο τίτλος του βιβλίου «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ». 

Προσπάθειες οργάνωσης της τράπεζας 

Η Λαϊκή Τράπεζα ιδρύθηκε το 1905. Εξέφραζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις που παρατηρούνταν εκείνη την εποχή στην πρωτεύουσα του ελληνικού βασιλείου, την Αθήνα. 

Την ίδρυση της τράπεζας ακολούθησαν οι προσπάθειες που κατέβαλε ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της, Διονύσιος Λοβέρδος, για την άρτια οργάνωση των υπηρεσιών της. 

Εφαρμογή του Κανονισμού 

Ο Λοβέρδος συνέταξε τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Λαϊκής Τράπεζας το 1909. Τέθηκε σε ισχύ την ίδια χρονιά 

Ο Κανονισμός συντάχθηκε για να ρυθμίσει την εσωτερική λειτουργία των υπηρεσιών της Λαϊκής Τράπεζας.   

Η οργανωτική δομή της τράπεζας καθοριζόταν από την υπηρεσία του κεντρικού καταστήματος, του υποκαταστήματος Πειραιά και του ενεχυροδανειστηρίου. 

Ο Κανονισμός περιείχε επίσης λεπτομερή περιγραφή των υποχρεώσεων των υπαλλήλων που απασχολούσε η κάθε υπηρεσία. 

Υπηρεσία κεντρικού καταστήματος 

Το κεντρικό κατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας προσέφερε  υπηρεσίες προς το κοινό και υπηρεσίες στήριξης της τράπεζας μέσα από 5 επιμέρους τμήματα 

  • Λογιστικό Τμήμα 
  • Τμήμα Ταμείων 
  • Τμήμα Γραφείου 
  • Δικαστικό Τμήμα 
  • Τμήμα Επιθεώρησης 

Το Λογιστικό Τμήμα 

Ήταν το σημαντικότερο τμήμα της τράπεζας. Είχε υπό την εποπτεία του όλες τις υπηρεσίες σχετικά με τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις. 

Στον τομέα των χορηγήσεων, η Λαϊκή Τράπεζα εισήγαγε εργασίες που καμία εμπορική τράπεζα δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε στο ελληνικό βασίλειο: δάνεια με ενέχυρο κοσμήματα, χρυσό, έπιπλα κ.λπ., προεξοφλήσεις αποδείξεων συντάξεων, προεξοφλήσεις μισθοδοσίας δασκάλων, δάνεια σε επαγγελματικές εταιρείες και εκχωρήσεις απαιτήσεων ενοικίων του δημοσίου ασφαλισμένες και διά υποθήκης. 

Το Τμήμα Ταμείων 

Περιλάμβανε 5 υπηρεσίες: 

  • Ταμείο μετρητών, που παρακολουθούσε και έλεγχε τις καθημερινές πληρωμές και εισπράξεις. 
  • Ταμείο τίτλων, που αναλάμβανε καταθέσεις χρηματογράφων προς ενέχυρο ή φύλαξη, απόδοση και είσπραξη τοκομεριδίων. 
  • Ταμείο φύλαξης ενεχυριασθέντων αντικειμένων. 
  • Ταμείο αξιών. 
  • Υπηρεσία πρακτόρων. 

Υπόλοιπα τμήματα και υπηρεσίες 

Το Τμήμα Γραφείου περιλάμβανε τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου, αλληλογραφίας, πληροφοριών, αρχείου, μητρώου των υπαλλήλων, κλητήρων, θυρωρών, νυχτοφυλάκων και καθαριστών.  

Ο Κανονισμός επίσης προέβλεπε τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας ενεχυροδανειστηρίου. Σύμφωνα με αυτήν, η τράπεζα λάμβανε ως ενέχυρο κάθε κινητό αντικείμενο οποιασδήποτε αξίας. Έτσι, ο κομιστής είχε το δικαίωμα να λάβει δάνειο ίσο με το 1/3 της αξίας του αντικειμένου, αφότου αυτό είχε αξιολογηθεί από τον εκτιμητή. 

Τα αυτόνομα τμήματα Δικαστικού και Επιθεώρησης υποστήριζαν εργασίες της τράπεζας. 

Η δημοσίευση του Κανονισμού 

Ο Διονύσιος Λοβέρδος διαπίστωσε κάτι αξιοσημείωτο κατά την έρευνά του για την προπαρασκευή του Κανονισμού:  τη σχεδόν παντελή απουσία ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σχετικά με το αντικείμενο.  

Έτσι, έκρινε σκόπιμο να καλύψει την έλλειψη αυτή με τη δημοσίευση του Κανονισμού σε αυτοτελή έκδοση το 1910. Όπως δηλώνει και ο ίδιος στον πρόλογό της: «δύναται να ληφθεί υπ’ όψιν ως απαρχή διατυπώσεως κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας Τραπέζης εν γένει, αλλά και ως δοκίμιον προς προπαίδειαν των προτιθεμένων να εισαχθώσιν εις τραπεζικήν υπηρεσίαν». 

Ο χώρος του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank δεν είναι ανοικτός για το κοινό. 

Αν είστε ερευνητής ή ερευνήτρια, μπορείτε να μας επισκεφτείτε κατόπιν ραντεβού.

Για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας.