Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank / Τα τεκμήριά μας / Ιστορία της Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως

Ιστορία της Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως

Τίτλος 25 μετοχών Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως

Η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως είναι η μοναδική μικρή τράπεζα που άντεξε την πολεμική περίοδο και την ύφεση των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του 1950. Επωφελήθηκε από την αλματώδη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και ανέπτυξε εθνικό δίκτυο καταστημάτων. Ο τίτλος 25 μετοχών της Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως που εκδόθηκε το 1965 ανήκει στη συλλογή χρεογράφων και μετοχών της Alpha Bank που χρονολογείται από το 1948 έως το 1965. 

Τίτλος 25 μετοχών Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως από χαρτί, αξίας 410 δραχμών, έκδοσης 1918. 

Στο επάνω τμήμα απεικονίζεται το λογότυπο της τράπεζας 

Στο κάτω τμήμα αναγράφεται η επωνυμία, το έτος ίδρυσης, το εταιρικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία κάθε μετοχής, στα Ελληνικά και τα Γαλλικά. 

Η μετοχή φέρει υδατογράφημα με την όψη του Δία 

Ενάντια στις πιθανότητες 

Το 1947 η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, η σημερινή Alpha Bank, ήταν η μοναδική μικρή τράπεζα που κατάφερε να επιβιώσει εκείνη την περίοδο. Άντεξε ακόμη και την ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1950. 

Για πρώτη φορά μετά την Κατοχή: 

  • Κατέγραψε κέρδη το 1948 και μοίρασε ένα συμβολικό μέρισμα, που συνέχισε ανελλιπώς να μοιράζει για τα επόμενα 60 χρόνια. 
  • Το 1950 χορήγησε το πρώτο βιομηχανικό δάνειο από τα κεφάλαια της αμερικανικής βοήθειας 

Ωστόσο, η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως παρέμεινε ένα μικρό τραπεζικό ίδρυμα, ακόμη και όταν η ροή των εργασιών σταδιακά αποκαταστάθηκε. Από τους 121 υπαλλήλους της, οι 85 εργάζονταν στο κεντρικό κατάστημα και οι υπόλοιποι στα λίγα καταστήματα που είχαν απομείνει μετά τον πόλεμο. 

Μετά τη νομισματική σταθεροποίηση του 1950 

Το 1953 η νομισματική σταθεροποίηση έπληξε βαρύτατα όλες τις τράπεζες. 

Η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως όχι μόνο άντεξε στις δυσκολίες της περιόδου, αλλά κατάφερε και να επωφεληθεί από την αλματώδη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα χρόνια που ακολούθησαν. 

Από το 1957 και μετά η τράπεζα απαγκιστρώθηκε από τη χρηματοδότηση της κεντρικής τράπεζας, καθώς οι καταθέσεις αυξάνονταν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. 

Η πιστωτική δραστηριότητά της επικεντρώθηκε στο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο, με δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, άρχισε να στρέφεται προς τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας ολοένα και περισσότερο. 

Η «χρυσή» εποχή 

Η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως σταδιακά έπαψε να λειτουργεί ως περιφερειακή τράπεζα. Προσανατολίστηκε στην ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου καταστημάτων, το οποίο διευρυνόταν σταθερά. 

Το 1960 άρχισε η «χρυσή» εποχή της ελληνικής οικονομίας 

Το 1965 η Manufacturers Hanover Trust Company, η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο τότε, συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως. Αυτό ωφέλησε πολλαπλά την ανάπτυξη των εργασιών και γενικότερα την εικόνα της τράπεζας. 

Την ίδια χρονιά κατέληξε σε συμφωνία με τη Yugobanka, την τράπεζα εξαγωγικού εμπορίου της Γιουγκοσλαβίας. Η συμφωνία έγινε για να ενισχυθούν οι εισαγωγές βιομηχανικών ειδών στις 2 χώρες με τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων και από τις 2 πλευρές. 

Τεχνολογικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως μπήκε σε τροχιά τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού. Σταδιακά έγιναν ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της: 

  • Εγκατέστησε μηχανές ταμιευτηρίου και το 1971 άρχισε να εφαρμόζει το σύστημα συναλλαγών teller 
  • Άρχισε να επεκτείνει τη λογιστική μηχανοργάνωσή της. 
  • Εγκαινίασε το σύστημα drive-in banking στο κατάστημα Ψυχικού. 

Τον Σεπτέμβριο του 1972 ο Σπύρος Κωστόπουλος παραιτήθηκε από τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση του ανέλαβε ο Γιάννης Σ. Κωστόπουλος. Η αλλαγή στη διοίκηση της τράπεζας έγινε ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της νέας της επωνυμίας σε Τράπεζα Πίστεως. 

Η συλλογή χρεογράφων της Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως 

Ο τίτλος 25 μετοχών της Τράπεζας Εμπορικής Πίστεως ανήκει στη συλλογή χρεογράφων και μετοχών της Alpha Bank. 

Η συλλογή χρονολογείται από το 1948 έως το 1965. 

Η Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως στις εκδόσεις μας 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως στα βιβλία μας: 

Ο χώρος του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank δεν είναι ανοικτός για το κοινό. 

Αν είστε ερευνητής ή ερευνήτρια, μπορείτε να μας επισκεφτείτε κατόπιν ραντεβού.

Για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας.