Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank / Τα τεκμήριά μας / Ιστορία της Alpha Τράπεζας Πίστεως

Ιστορία της Alpha Τράπεζας Πίστεως

Καταχώριση για τη νέα διεθνή επωνυμία της Τράπεζας Πίστεως, 1994

Το 1994 η Τράπεζα Πίστεως ανακοίνωσε τη νέα διεθνή επωνυμία της «Alpha Credit Bank». Λίγους μήνες αργότερα ανακοίνωσε την ελληνική επωνυμία «Alpha Τράπεζα Πίστεως». Έτσι, καθιερώθηκε η χρήση της λέξης «Alpha», η οποία εγκαινιάστηκε το 1981 και προοδευτικά χρησιμοποιήθηκε στις επωνυμίες των εταιρειών του ομίλου, αλλά και τα προϊόντα της τράπεζας. 

Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώριση για την αναγγελία της νέας διεθνούς επωνυμίας της Τράπεζας Πίστεως. Ο τίτλος της καταχώρισης είναι «Τώρα το διεθνές όνομα της Τραπέζης Πίστεως είναι ALPHA CREDIT BANK». 

Ακολουθεί κείμενο με ιστορικές πληροφορίες για την Τράπεζα Πίστεως, το οποίο πλαισιώνει μια εικόνα του χάρτη της Ευρώπης. 

Στο κάτω μέρος της σελίδας φαίνεται το λογότυπο της τράπεζας με τη λέξη «Μαζί».  

Η γέννηση της Alpha Τράπεζας Πίστεως 

Το 1994 η Τράπεζα Πίστεως ανακοίνωσε πρώτα τη νέα διεθνή επωνυμία της, «Alpha Credit Bank», και λίγους μήνες αργότερα την ελληνική, «Alpha Τράπεζα Πίστεως».  

Με τον τρόπο αυτό, καθιερώθηκε η χρήση της λέξης «Alpha», η οποία είχε εγκαινιαστεί το 1981, με την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας «Διερευνηταί Άλφα ΑΕ Οργανώσεως και Μηχανογραφήσεως». Προοδευτικά ενσωματώθηκε στις επωνυμίες των εταιρειών του ομίλου αλλά και τα προϊόντα της τράπεζας. 

Στα 5 χρόνια ιστορίας της (1994-1999), η Alpha Τράπεζα Πίστεως σημείωσε σημαντικά επιτεύγματα που την ανέδειξαν σε πρώτη ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα. 

Η χρονιά με τις μεγάλες επιδόσεις 

Το 1994 οι επιδόσεις της Alpha Τράπεζας Πίστεως ξεπέρασαν τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών. 

Την ίδια χρονιά εξαγόρασε την Commercial Bank of London, πρώην Commercial Bank of the Near East, και την μετονόμασε σε Alpha Bank London. Η τράπεζα ανήκε στους κληρονόμους του Στρατή Ανδρεάδη. 

Επίσης, ίδρυσε από κοινού με την Τράπεζα Κύπρου την ABC Factors, την πρώτη εταιρεία factoring στην Ελλάδα. Η εταιρεία πολύ σύντομα απέκτησε ηγετική θέση στην αγορά.  

Τέλος, ίδρυσε την Alpha Πίστεως Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις, με στόχο την πρακτόρευση των ασφαλίσιμων συμφερόντων των εταιρειών του ομίλου. Παράλληλα, επεδίωκε την περαιτέρω οργάνωση και διεύρυνση της παραγωγής του δικτύου της στον τομέα των ασφαλίσεων. 

Νέες πρωτιές με τη νέα εταιρική ταυτότητα 

Το 1995 η Alpha Τράπεζα Πίστεως άρχισε να ακολουθεί μια πολύ επιθετική πολιτική στον χώρο των ενυπόθηκων δανείων. 

Την ίδια χρονιά ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό της νέας εταιρικής της ταυτότητας. Το νέο όνομα και τα νέα χρώματα αποτελούσαν σύμβολα ελληνικότητας. Αντιπροσώπευαν τη δυναμικότητα, το μέγεθος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν η Alpha Τράπεζα Πίστεως και οι εταιρείες του ομίλου. 

Παράλληλα, η τράπεζα ξεκίνησε, κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, την έκδοση και διάθεση της κάρτας American Express, ένα εξαιρετικά αναγνωρίσιμο διεθνές προϊόν πλαστικού χρήματος. 

Την ίδια περίοδο άρχισε να προωθεί πρωτοποριακά τραπεζοασφαλιστικά (bancassurance) προγράμματα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. 

Η επέκταση στη ναυτιλία και τη ΝΑ Ευρώπη 

Το 1997 η Alpha Τράπεζα Πίστεως επέκτεινε τις δραστηριότητές της στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, ιδρύοντας ένα εξειδικευμένο κατάστημα στον Πειραιά. 

Ταυτόχρονα, συνέχισε την επέκτασή της στο εξωτερικό, με το άνοιγμα καταστήματος στα Τίρανα. Ακολούθησαν 3 ακόμη καταστήματα στην Αλβανία, στο Δυρράχιο, το Ελμπασάν και το Αργυρόκαστρο.  

Το 1998 εξαγόρασε τη Lombard Natwest Bank Ltd στην Κύπρο. Η τράπεζα εντάχθηκε στον όμιλο με την επωνυμία Alpha Τράπεζα Λίμιτεδ και το 2007 μετονομάσθηκε σε Alpha Bank Cyprus. Η Lombard Natwest Bank Ltd ήταν η σε μέγεθος τράπεζα στην Κύπρο, με μερίδιο αγοράς 5% και 24 καταστήματα.  

Το 1999 εξαγόρασε την Kreditna Banka a.d. Skopje, η οποία λίγα χρόνια αργότερα μετονομάστηκε σε Alpha Bank a.d. Skopje.  

Διεθνοποίηση και χρηματιστηριακές αγορές 

Οι κινήσεις διεθνοποίησης του ομίλου συνεχίστηκαν με τη λειτουργία της Alpha Finance U.S. Corporation. Έτσι, απέκτησε πρόσβαση στην αγορά της Νέας Υόρκης, με σκοπό τη διάθεση ελληνικών μετοχών και ομολογιών. 

Οι εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης της Alpha Τράπεζας Πίστεως αποτυπώνονταν στη χρηματιστηριακή της αξία. Το 1997 κατατάχθηκε στην θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.  

Μια νέα τράπεζα για τη νέα χιλιετία 

Το 1999 η Alpha Τράπεζα Πίστεως εξαγόρασε την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα. Ήταν η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που είχε ποτέ πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.  

Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Στις αρχές της νέας χιλιετίας ολοκληρώθηκε η απορρόφηση της Ιονικής Τράπεζας από την Alpha Τράπεζα Πίστεως.  

Η νέα διευρυμένη τράπεζα ονομάστηκε Alpha Bank. 

Η διαφημιστική καταχώριση για την επωνυμία 

Το νέο διεθνές όνομα «Alpha Credit Bank» παρουσιάστηκε με αυτή τη διαφημιστική καταχώριση και συμπύκνωνε 115 χρόνια ιστορίας.  

Όπως αναφέρεται στη διαφήμιση: «Η προσθήκη της λέξης Alpha στο όνομα της Τράπεζας Πίστεως τη συνδέει με τις εταιρείες Alpha του Ομίλου, καθώς και με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Alpha, τα οποία επιβεβαιώνουν την τεχνολογική πρωτοπορία της Τραπέζης». 

Alpha Τράπεζα Πίστεως και πολιτισμός 

Η Alpha Τράπεζα Πίστεως είχε αναμφισβήτητα πολύ σημαντική συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα όμως διέθετε και μια πολιτική χορηγιών που κάλυπταν σημαντικούς τομείς της πολιτιστικής δραστηριότητας. 

Το 1997 ήταν ο κύριος χορηγός της έκθεσης «Η δόξα του Βυζαντίου» («The Glory of Byzantium») που παρουσιάστηκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης (The Metropolitan Museum of Art). Το θέμα της έκθεσης ήταν η τέχνη μιας χρυσής περιόδου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από το 843 έως το 1261 μ.Χ. Παρουσιάστηκαν περισσότερα από 350 εκθέματα από 20 και πλέον χώρες.  

Η Alpha Τράπεζα Πίστεως στις εκδόσεις μας 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την Alpha Τράπεζα Πίστεως στο βιβλίο Mε λογισμό και μ' όνειρο. ALPHA BANK, 19ος – 21ος αιώνας, επιστημονική ευθύνη Κώστα Κωστή. Αναφέρεται στην ιστορία της Alpha Bank από τα πρώτα εμπορικά εγχειρήματα του Ι.Φ. Κωστόπουλου τον 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή. Περιλαμβάνεται πλούσιο και ανέκδοτο εικονογραφικό υλικό, που προέρχεται κυρίως από το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank.  

Μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο Με λογισμό και μ' όνειρο. ALPHA BANK, 19ος – 21ος αιώνας από το e-shop της Alpha Bank. 

Ο χώρος του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank δεν είναι ανοικτός για το κοινό. 

Αν είστε ερευνητής ή ερευνήτρια, μπορείτε να μας επισκεφτείτε κατόπιν ραντεβού.

Για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας.