Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Αρχική / Το Ιστορικό Αρχείο της Alpha Bank / Τα τεκμήριά μας / Τεχνολογία της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας

Τεχνολογία της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας

Χειροκίνητη ταμειακή μηχανή
Παλαιά λογιστική μηχανή
Επιδαπέδια ηλεκτρονική λογιστική μηχανή
Ηλεκτρονική λογιστική μηχανή γραφείου
Παλαιός φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

Κατά τα πρώτα βήματα της μηχανογράφησης των εργασιών της, η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα ακολουθούσε στενά την πορεία της Εμπορικής Τράπεζας. Ανάμεσα στα σημαντικά επιτεύγματα της τεχνολογικής της εξέλιξης ήταν η εγκατάσταση του συστήματος teller, η προμήθεια ειδικών μηχανών Victor και Olivetti, και η χρήση μικροϋπολογιστών. Η συλλογή μηχανολογικού εξοπλισμού της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας περιλαμβάνει μηχανήματα από το 1960 έως το 1985. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας της περιόδου 1960-1985 περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικά δείγματα, όπως: 

  • Χειροκίνητη ταμειακή μηχανή τύπου National (εικόνα 1). 
  • Λογιστική μηχανή παλαιού τύπου (εικόνα 2). 
  • Ηλεκτρονική λογιστική μηχανή δαπέδου τύπου NCR 299 (εικόνα 3). 
  • Ηλεκτρονική λογιστική μηχανή γραφείου τύπου NCR, που φέρει μικρή οθόνη και κλειδί (εικόνα 4). 
  • Παλαιό φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μοντέλο TOSHIBA (εικόνα 5). 

Τα πρώτα βήματα 

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, η μηχανογράφηση των εργασιών της ήταν στενά συνδεδεμένη με την τροχιά τεχνολογικής ανάπτυξης που ακολουθούσε η Εμπορική Τράπεζα. 

Το 1962 η Εμπορική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού κέντρου. Αυτό εξυπηρετούσε ταυτόχρονα και τις ανάγκες της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας. 

Αρκετά γρήγορα, τα περισσότερα καταστήματα που διατηρούσε η τράπεζα στην πρωτεύουσα συνδέθηκαν με το ηλεκτρονικό κέντρο. Ως αποτέλεσμα, οι εργασίες κατάθεσης, ανάληψης και ενημέρωσης του βιβλιαρίου γίνονταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Σύνδεση περιφέρειας με το ηλεκτρονικό κέντρο 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε σταδιακά η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και των περιφερειακών καταστημάτων με το ηλεκτρονικό κέντρο. 

Οι πρώτες εργασίες που άρχισαν να εξυπηρετούνται σε πλήρη σύνδεση με το ηλεκτρονικό κέντρο ήταν οι συναλλαγές επί συναλλαγματικών και οι λογιστικές εγγραφές. 

Διεθνής συνεργασία και εισαγωγή νέων συστημάτων 

Το 1969 η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη διεθνή εταιρεία συμβούλων Booz & Allen Hamilton International. Σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν η ορθολογικότερη οργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των εργασιών της. 

Το 1974 η εισαγωγή του συστήματος τηλεπεξεργασίας στοιχείων σε πραγματικό χρόνο (real-time teleprocessing) από το κέντρο μηχανογράφησης έφερε ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του λογιστηρίου των καταστημάτων. Με την εφαρμογή αυτού του συστήματος, καταργήθηκε ένας σημαντικός αριθμός λογιστικών πράξεων. Εκτός χρήσης τέθηκαν επίσης οι καρτέλες και τα δελτία εγγραφών. 

Η μηχανοργάνωση κάλυπτε πλέον ένα εύρος εργασιών της τράπεζας, όπως το χαρτοφυλάκιο συναλλαγματικών και γραμματίων, η εκκαθάριση εισπραττόμενων και διαμαρτυρομένων γραμματίων, η κίνηση κεφαλαίων και οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως. Κάθε νέο κατάστημα συνδεόταν άμεσα με το κέντρο μηχανογράφησης για να εκτελέσει αυτές τις εργασίες. 

Μηχανολογική αναβάθμιση και καινοτόμες τεχνολογίες 

Το 1977 αντικαταστάθηκε ο παλαιός μηχανολογικός εξοπλισμός της τράπεζας με νέες συσκευές, όπως γραφομηχανές, αριθμομηχανές και υπολογιστικές μηχανές διαφόρων τύπων και λειτουργιών. 

Την ίδια στιγμή εγκαταστάθηκαν μηχανές ταμιευτηρίου και ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος teller στις συναλλαγές των καταστημάτων. 

Ακολούθησε η προμήθεια ειδικών μηχανών Victor και Olivetti, με σκοπό την απλοποίηση των εργασιών συναλλάγματος. 

Μηχανογράφηση νέου λογιστικού συστήματος 

Το 1980 η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα καθιέρωσε το νέο μηχανογραφημένο λογιστικό της σύστημα. Το νέο αυτό σύστημα πλαισιώθηκε από την εγκατάσταση τερματικών στα καταστήματά της. 

Η σταδιακή μηχανογράφηση του λογιστικού συστήματος έφερε την κατάργηση μιας σειράς χειροκίνητων τραπεζικών εργασιών από τα καταστήματα, όπως η σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, καθολικών, ισοζυγίων και μηνιαίων συμφωνιών. 

Ταχεία τεχνολογική εξέλιξη 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εγκαταστάθηκε στο κεντρικό κατάστημα της τράπεζας ένας μικροϋπολογιστής. Έτσι, έγινε εφικτή η μηχανογράφηση των τρεχούμενων λογαριασμών που τηρούσαν οι ανταποκριτές εξωτερικού. 

Το 1982 ιδρύθηκε η εταιρεία πληροφορικών συστημάτων Πυραμίς ΑΕ. Κύριος σκοπός ήταν η δημιουργία μηχανογραφικού κέντρου σε ιδιόκτητο κτίριο της Ιονικής Τράπεζας. 

Η επέκταση του δικτύου τηλεπεξεργασίας σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας ολοκληρώθηκε το 1984. Σταδιακά, η τηλεπεξεργασία επεκτάθηκε στις εργασίες κίνησης κεφαλαίων και position συναλλάγματος. 

Το 1985 η Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα απορρόφησε την Πυραμίς ΑΕ και δημιούργησε το δικό της μηχανογραφικό κέντρο. 

Έναν χρόνο αργότερα η Ιονική Τράπεζα καθιέρωσε τις πρώτες online εφαρμογές, ξεκινώντας από τις εργασίες ταμιευτηρίου. 

Σχεδόν αμέσως ξεκίνησε και η ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων. Σκοπός ήταν η κάλυψη των τραπεζικών συναλλαγών μέσω online διαδικασιών και η εγκατάσταση αυτόνομων μικροϋπολογιστικών συστημάτων σε κεντρικές υπηρεσίες. 

Το 1993 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας (fault tolerant). Το σύστημα εξασφάλιζε τη συνεχή λειτουργία του δικτύου των ATM, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος. Παράλληλα, υποστηριζόταν η σύνδεση με άλλα διεθνή δίκτυα καρτών. 

Το 1997 έγινε ριζική αναδιοργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων, με την εγκατάσταση νέων κεντρικών συστημάτων υποστήριξης και διαχείρισης νέων προϊόντων. 

Η συλλογή μηχανολογικού εξοπλισμού της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας αποτελείται από πλήθος μηχανημάτων που χρονολογούνται από το 1960 έως το 1985 

Περιλαμβάνει χειροκίνητες και αναλογικές μηχανές, καθώς και νεότερες ηλεκτρονικές συσκευές. 

Ο χώρος του Ιστορικού Αρχείου της Alpha Bank δεν είναι ανοικτός για το κοινό. 

Αν είστε ερευνητής ή ερευνήτρια, μπορείτε να μας επισκεφτείτε κατόπιν ραντεβού.

Για να κλείσετε ραντεβού, επικοινωνήστε μαζί μας.